Lukk

Skadeanalyse hindrer gjentagende feil

Forstå årsaken

Når en skade har skjedd er det viktig å gjennomføre nødvendige analyser og vurderinger for å forstå årsaken. Slik hindrer vi at samme feil skjer flere ganger.

Det finnes et utall skademekanismer og årsakssammenhenger, basert på mekaniske, kjemiske og materialtekniske forhold. En slik systematisk gjennomgang krever ofte at man må foreta materialprøving, fysisk og kjemiske kartlegging av miljøforhold og operasjonelle betingelser rundt utstyret.MainTech har den nødvendige innsikt kompetanse og ikke minst erfaring i gjennomføring av gode skadeanalyseprosesser.