Lukk

MainTech-skolen der du er

Trenger din organisasjon et felles kompetanseløft? Kunne du tenkt deg å få et kursopplegg tilpasset ditt og dine kollegers behov? Da oppfordres du til å ta kontakt med oss i MainTech, som tilbyr nettopp dette gjennom våre bedriftstilpassede kurs innenfor drift og vedlikehold.

MainTech har arrangert bedriftstilpassede kurs siden oppstarten av MainTech-skolen. Våre kursholdere reiser ut til bedrifter og holder skreddersydde kursopplegg. Resultatet er at flere får anledning til å delta på kurset, tema og oppgavene blir tilpasset bedriftens problemstillinger, og vi ser at lærdommen fra kurset blir lettere å overføre og anvende i det daglige. Kurset danner en felles arena for bedriften til å utveksle erfaringer, og resulterer i økt forståelse for det aktuelle temaet.

 

Hva kan MainTech tilby din bedrift?

Etter mange års erfaring innenfor en rekke bransjer i Norge, kan MainTech tilby skreddersydde kurs innenfor våre spesialfelt, drift og vedlikehold.

Vi tilbyr følgende kurs:

 • Vedlikeholdsstyring
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • RCM
 • Lean
 • FCE
 • Vedlikeholdsanalyse
  • Rotårsaksanalyse (RCA)
  • Pålitelighetsanalyse (FMECA)
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Systemintegritetsanalyse (SIL)
 • Dataverktøy for vedlikeholdsstyring
  • SAP
  • JobTech
  • IFS
  • BI-Cycle
  • RCMO


Ta kontakt med en av oss i MainTech for å høre mer om hvilke muligheter vi kan tilby din bedrift!