Lukk

NDT - Innføringskurs

For prosjektleder/ ingeniører som planlegger utførelse av NDT

Eller er du sveiser eller platearbeider med ønske om å utvide din kompetanse?

NDT eller «ikke ødeleggende prøving» er enkelt forklart prøving av materialer med ulike testmetoder, uten at de mekaniske eller kjemiske egenskapene til objektet blir påvirket. Benyttes blant annet til kvalitetskontroll av sveiser, tilstandskontroll av ulike materialer, med mer.

Dette er kurset for deg som er nysgjerrig på hva NDT er. Kurset gir deg en god innføring i metoder, muligheter og begrensninger og hva en sertifisering som NDT-operatør iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest innebærer.

6 gode grunner til å delta

 • Få innføring i de ulike NDT-metodene
 • Kjennskap til sertifisering og oppdatering av sertifikater
 • Se hvrdan du unngår unødvendig tidsbruk og kostnader
 • Lær hvordan du kan bruke NDT som et effektivt verktøy i din kvalitetsikring
 • Forstå muligheter og begrensninger med de forskjellige metoder
 • Få med deg nyttige tips og praktiske råd fra våre erfarne NDT-rådgivere

 

Hva er NDT og en NDT-operatør?

En NDT-operatør har som oppgave å sikre at produktene tilfredsstiller gitte krav til kvalitet. NDT-tester utføres enten der produktet blir produsert, lagret eller er i bruk. NDT er en kostnadseffektiv måte for din bedrift å forsikre seg at avtalte kvalitetskrav innfris. Jo raskere eventuelle feil og mangler oppdages, jo mindre konsekvenser. Ute i drift brukes NDT for å unngå havari, miljøforurensning og farlige situasjoner. Som NDT-operatør kan du gi raske prøvesvar/inspeksjonsresultat og effektivt forhindre dette.

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

 • Hva er NDT
 • Krav for sertifisering iht NS-EN ISO 9712/ Nordtest. Gjennomgang av de ulike NDT-metodene og bruksområder
 • Fordeler og ulemper med de ulike metodene
 • Nyttige tips og råd ved bruk av de ulike metodene
 • Det er teoretiske krav til NDT, men det lar seg ikke praktisk gjennomføre
 • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
 • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

 

   

Praktiske opplysninger

Målgruppe:
Kurset passer for prosjektleder/ ingeniør som planlegger utførelse av NDT. Også fagarbeidere innen plate- og sveisefaget som ønsker å utvide sin kompetanse.

Tid og varighet:
Kurset går over to dager. Første dag gjennomføres kl. 09:00 - 16:00.
Andre dag gjennomføres kl. 08:00 - 15:00.


Sted: Trondheim
Dato - ingen oppsatt dato for våren/høsten 2021

Settes opp på forespørselForkunnskap:
Du trenger ingen forkunnskap for å delta.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt kurset