Lukk

MainTech Academy der du er

Trenger din organisasjon et felles kompetanseløft? Kunne du tenkt deg å få et kursopplegg tilpasset ditt og dine kollegers behov? Da oppfordres du til å ta kontakt med oss i MainTech, som tilbyr nettopp dette gjennom våre bedriftstilpassede kurs innenfor drift og vedlikehold.

MainTech har arrangert bedriftstilpassede kurs siden oppstarten av MainTech Academy. Våre kursholdere reiser ut til bedrifter og holder skreddersydde kursopplegg. Resultatet er at flere får anledning til å delta på kurset, tema og oppgavene blir tilpasset bedriftens problemstillinger, og vi ser at lærdommen fra kurset blir lettere å overføre og anvende i det daglige. Kurset danner en felles arena for bedriften til å utveksle erfaringer, og resulterer i økt forståelse for det aktuelle temaet.

 

Hva kan MainTech tilby din bedrift?

Etter mange års erfaring innenfor en rekke bransjer i Norge, kan MainTech tilby skreddersydde kurs innenfor våre spesialfelt, drift og vedlikehold.

Vi tilbyr følgende kurs:

 • Vedlikeholdsstyring
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • RCM
 • Lean
 • FCE
 • Vedlikeholdsanalyse
  • Rotårsaksanalyse (RCA)
  • Pålitelighetsanalyse (FMECA)
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Systemintegritetsanalyse (SIL)
 • Dataverktøy for vedlikeholdsstyring
  • SAP
  • JobTech
  • IFS
  • BI-Cycle
  • RCMO


Ta kontakt med en av oss i MainTech for å høre mer om hvilke muligheter vi kan tilby din bedrift!