Lukk

Kurs i RCM

MainTech skolen tilbyr kurs i RCM (Reliability Centered Maintenance) - nettkurs

Optimalt vedlikehold 

RCM (Reliability Centered Maintenance) er en prosess som hjelper oss å definere optimalt vedlikehold for utstyret vårt. Dette gjøres ved å systematisere kunnskap og erfaringer i kombinasjon med risikoen for svikt, hvilket gir oss et nyansert bilde på behovet for vedlikehold.

Kjernen i RCM er pålitelighet; evne til å utføre krevd funksjon. Med dette som fundament er RCM et uovertruffent verktøy i møte med krav om å ivareta sikkerhet, miljø, tilgjengelighet og et ønske om lavest mulig vedlikeholdskostnader.

Målet med kurset er å lære deltagerne grunnleggende prinsipper i RCM, trening og mestringsfølelse i å utføre analyser. Vi tilbyr forelesninger forankret i oppdatert teori, erfaring gjennom praktiske eksempler og veiledning fra våre RCM-fasilitatorer.

Kurset strekker seg over to dager og vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Teorien bygger på standardene SAE JA1011/12 og boka RCM2 av John Moubray. De praktiske øvelsene er basert på MainTech's 15 år lange erfaring med RCM. Kurset egner seg for de som ønsker å bli bedre på vedlikehold, effektiv drift og økt lønnsomhet.

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Pålitelighet og risiko
  • Hvordan definere rett vedlikehold for ditt utstyr
    • Tilstandsbasert, forutbestemt, korrektivt eller funksjonstest?
    • Hva er optimalt intervall?
  • Implementering og kontinuerlig forbedring
  • Utfordringer og suksessfaktorer

Meld deg på i dag til neste kursrunde uten forpliktelser - info om ny dato kommer!

Praktiske opplysninger


Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører.

Tid og varighet:
Kurset går over 4 dager, og gjennomføres kl. 08:00 - 12:00 alle dagene


Sted: Nettbasert kurs via Teams

Tid:Ny dato kommer

Kursavgift: Kr. 7 500,-Forkunnskaper:
Erfaring fra drift og vedlikehold.

Kursbeskrivelse: Kurs i RCM.pdf