Lukk

Kurs i RCA

MainTech skolen tilbyr kurs i Rotårsaksanalyse på forespørsel

Finn roten til problemene 

Rotårsaksanalyse / RCA (eng. Root Cause Analysis) er et effektivt verktøy for å finne de underliggende årsakene til små og store problemer som kan oppstå under drift. Bruk av rotårsaksanalyse gir deg en systematisk måte å løse problemer på, og vil kunne resultere i en rekke positive effekter. Dette kan blant annet være å øke systemers oppetid, pålitelighet og tilgjengelighet, forbedre vedlikeholdet og redusere kostnader knyttet til feil. Ved å søke seg mot rotårsaken til et problem, vil en rette tiltakene mot det faktiske problemet, framfor å behandle symptomer.

Målet med kurset er å lære deltakerne om forbedringsarbeid i egen virksomhet, og gi dem innføring i konkrete verktøy som kan benyttes for å gjennomføre rotårsaksanalyser. Etter endt kurs vil deltakerne være i stand til å planlegge og å gjennomføre en rotårsaksanalyse.

Vi tilbyr forelesninger forankret i oppdatert teori, erfaring gjennom praktiske eksempler og veiledning fra våre RCA-fasilitatorer. Kurset kan skreddersys store og små grupper, ved at man benytter deltakernes egne problemstillinger. På denne måten vil man lettere kunne ta i bruk den nye kunnskapen i egen bedrift. De fleste bransjer og bedrifter vil kunne dra nytte av et slikt kurs (olje og gass, gruvedrift, stålindustri, helse, kraftbransjen, etc.).  

 

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

 • Implementering og organisering av forbedringsarbeid
 • Introduksjon til A3-metoden
 • Teknikker for å utføre rotårsaksanalyser
  • 5xHvorfor
  • Fiskebensdiagram
  • FMEA/FMECA
 • Dataverktøy som kan benyttes i analysearbeidet
 • Analysere egne problemstillinger

 

 


Praktiske opplysninger

Målgruppe:

Ledere og planleggere, arbeidsledere, operatører og andre som jobber mot drift.

Tid og varighet:

Kursets varighet er 2 dager, og vil bli avholdt i MainTech sine lokaler.

Dato og sted:

Ikke satt 

Kursavgift: Kr. 9 200,-
Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager, kursmateriell og kursbevis.

For samtlige deltakere kommer det et tillegg til kurspakken en ekstra kostnad på kursmiddag kr. 600,- + mva for de som har anledning til å delta her.

Forkunnskaper:

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kursbeskrivelse: Kurs i RCA.pdf (for English version, click here)