Lukk

Kurs i FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Kurs i FSE

Forskriften FSE skal repeteres årlig. Dette kravet gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller kan komme under spenning. Kravet gjelder også for drift av elektriske anlegg og praktisk opplæring i elektrofag.

Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Kursinnhold

Kurset går gjennom kravene i forskriften FSE og tar for seg uhell/ulykker i elektriske anlegg.
Kurset er lagt opp som forelesninger og øvinger der deltagerne også kommer med konkrete eksempler fra sin arbeidshverdag.

Kursinstruktør har tidligere jobbet hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) der oppgavene var tilsyn med elektriske anlegg og kurs i elektriske forskrifter.

Ta kontakt med vår kursinstruktør for mer informasjon