Lukk

Leverandørevaluering

Fra priskonkurranse til samarbeid

Sammen står man sterkere!

Hvilket forhold har du til dine leverandører? Hvilket forhold ønsker du å ha til leverandørene? Har du tenkt tanken på en vinn-vinn situasjon? Dersom leverandøren gjør det bra, vil det også gagne din bedrift. Kan det være at leverandørdatabasen begynner å bli så stor at det er vanskelig å drive god oppfølging? Har selskapet en driftsform der dere kjøper inn store volum av enkelte varetyper?

MainTech erfarer at en kritisk gjennomgang med rangering av leverandørene etter kritikalitet samtidig med at en kjører en prosess på etablering av rammeavtaler, gir en positiv dobbelteffekt. En oppnår både redusert tidsbruk på etterforsyning og bedre priser på varene!

Tjenesteark leverandørevaluering