Lukk

Innkjøpsstyring 6R

Nå den optimale målsetningen for innkjøpsfunksjonen

Optimalt innkjøp

For å lykkes i målsetningen om  det optimale innkjøp søker man å finne de 6R'ene:

Riktig kvalitet i
Riktig mengde til
Riktig tid på
Riktig sted til
Riktig pris fra
Riktig leverandør

Pareto optimum eller 80/20-regelen

Vilfredo Pareto sitt arbeid på slutten av 1800-tallet la grunnlaget for det vi i dag kaller 80/20-regelen, "The vital few and the trivial many". I innkjøpssammenheng er det viktig å vite hvilke komponenter som er kristisk for ens bedrift. Ved å analysere vareflyten, sammen med viktige parametre for produksjonen og din erfaring fra egen bedrift kan vi identifisere de 20% av artiklene som står for 80% av verdien.

Leverandøranalyser -et viktig bidrag til bedriftens forsyningstrategi

Analysene over vil danne grunnlag for hvilke forsyningsstrategier som skal velges for de ulike grupperinger. "Trivielle" komponenter håndteres via forenkling, mens det for kostbart og kritisk materiell bør legges strategiske beslutninger til grunn for tilnærming til leverandørsamarbeid. Det er mange hensyn og ta i et slikt arbeid, men vi viser veien og sørger for å dokumentere valgene som blir gjort for å sikre deg en konkurransedyktig forsyningstrategi.

Tjenesteark innkjøpsstyring