Lukk

Logistikk

Effektiv flytting av viktige ressurser

Logistikk  er kunnskapen om utforming og effektiv styring av enheter som skal flyttes
mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig. I MainTech sin
vedlikeholdsstyringsmodell gjelder dette styring av så vel mennesker og dokumentasjon,
som støttesystemer og reservedeler.