Lukk

Samarbeid i team gir god Lean

Ledelse og arbeidsprosesser

Oppgaver i målstyrte team

  • Løse arbeidsoppgaver etter fastsatte standarder/kundekrav.
  • Vedlikehold av prosessen med minimum variasjon.
  • Kontinuerlig forbedring av prosessen.

Rause og inkluderende ledere

Ledelse av målstyrte team krever for mange en omdefinering av lederrollen. Det handler blant annet om å være raus, inkluderende og vise respekt og i tillegg: 

  • ha en coachende lederstil
  • spille på lag med de tillitsvalgte
  • systematisk oppfølging av mål og ansvarliggjøring av medarbeiderne
  • sjekke at standarder og kundkrav følges
  • gi konkrete tilbakemeldinger
  • sikre støtte til forbedringer, skape ”helter”
  • involvere for å utvikle standard

Organisering Lean implementeringsprosess