Lukk

Operatørvedlikehold

Eierskap og kompetanse

Sentral pilar i LEAN

Operatørvedlikehold er nøkkelen til økt kompetanse hos operatører, bedre forutsigbart vedlikehold og en mer driftsikker maskinpark. Operatørene får et spesifikt ansvar for ”sine” maskiner, hvilket bidrar til økt motivasjon og en mer interessant hverdag. Operatørvedlikehold er en av de sentrale pilarer i Lean, og sammen med 5S er det den som gir den mest synlige forbedring i Lean-prosessen.

Trinnvis innføring

Innføring av operatørvedlikehold foregår trinnvis. For å legge et godt grunnlag før en går i gang med operatørvedlikehold, er det fornuftig å ha følgende elementer på plass:

  • 5S arbeidet er godt i gang
  • Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av operatørene som naturlig hører til området, med bistand fra vedlikehold
  • Det er etablert mål for arbeidsgruppen, med oppnåelige mål som kan påvirkes av de impliserte.