Lukk

OEE - Ytelseseparameter

Finn tidstyvene

Overall Equipment Effectivness

Eller OEE er en måleparameter som benyttes for å overvåke og forbedre effektiviteten av produksjonsprosesser. Metoden setter søkelyset på misbrukt tid når anlegget ikke produserer.

OEE-modellen beregner en ytelsesparameter for hver aktivitet som overvåkes, det være seg en maskin, en produksjonslinje eller et område i bedriften. På den måten kan man enkelt avgjøre om et man har ønsket ytelse både i nåtid og historisk. Dette danner videre grunnlaget for å foreslå metoder og verktøy for å forbedre produktiviteten.