Lukk

Målstyring

Lede mot spesifikke mål

Hvorfor målstyring?

Dersom vi spør om vi trenger et budsjett for virksomheten vår, vil de aller fleste svare ja. Men økonomi alene som styringsinstrument, er beviselig utdatert. Økonomien viser resultatet av gårsdagens innsats. 

Målstyring er et rammeverk for å kunne implementere og måle vedtatte strategier på alle nivå i bedriften.

Vi trenger å finne ut hva som er viktig for å drive virksomheten vår framover. Vi bør ha SMARTI arbeidsmål og vi trenger å finne prosjekter som vil skape ønsket endring og utvikling i bedriften.

SMARTI måleindikatorer