Lukk

Lean - Resultatforbedring gjennom målstyring og systematisk arbeid

Lean involverer alle medarbeidere i organisasjonen, kunder og leverandører. Målet er å skape kultur som forebygger, forbedrer og effektiviserer.

Lean er et konsept for å effektivisere gjennom å redusere tidslinjen fra kunden gir oss en ordre til det punktet vi får pengene.

Forbedring oppnås ved å identifisere og eliminere kildene til tap.