Lukk

RBI - Risikobasert inspeksjon

Fra kunnskap om materialers nedbrytningsprosesser til inspeksjonsprogram.

Materialteknologi, korrosjon og inspeksjonsmetoder

RBI (Risiko Basert Inspeksjon) tar utgangspunkt i materialers nedbrytningsprosesser for å optimalisere inspeksjonsprogrammer. Derfor er materialteknologi, korrosjon og inspeksjonsmetoder vår viktigste kjernekompetanse. Denne kjernekompetansen har vi kombinert med generell maskin-, marin- og prosessteknisk bakgrunn, som gir oss bedre innsikt i utstyrets virkemåte.

RBI (Risiko Basert Inspeksjon) har siden slutten av 1980 tallet blitt den foretrukne analysemetoden for å fremskaffe optimaliserte inspeksjonsprogrammer. Metoden har mange likhetstrekk med RCM metoden for vedlikehold. 

Praktisk erfaring og teoretisk bakgrunn

Mange års praktisk erfaring fra driftsmiljøer, i kombinasjon med tung teoretisk bakgrunn, gir oss en unik kompetanse innen dette fagfeltet. Knytningen til vårt morselskap PREZIOSO Linjebygg, gir tilgang på spisskompetanse innen utførende inspeksjon innen de inspeksjonsmetoder vi selv ikke utfører. Dette gjør oss i stand til å tilby kundene totalløsninger innen inspeksjon og inspeksjonsstyring.

NØKKELEN til suksess er kunnskap og erfaring

Det er derfor viktig å innhente erfaringsdata fra drift og sette sammen en tverrfaglig RBI gruppe, bestående av operatører og vedlikeholdspersonell for å foreta grundige vurderinger rundt hvordan anlegget skal drives, hvilke feil som kan oppstå og hvordan man bør inspisere for å oppdage eventuelle feil i tide.

Resultatet fra MainTech’s RBI metodikk er et inspeksjonsprogram som danner et godt utgangspunkt for kontinuerlig forbedring og videre optimalisering. Vi anbefaler derfor å foreta årlige oppdateringer etter at inspeksjonen er foretatt.