Lukk

Inspeksjons- og korrosjonsstyring

Inspeksjonsstyring

Inspeksjon handler om mer enn å måle og observere. Vi i MainTech mener at inspeksjon handler om informasjon. Å ha all tenkelig informasjon tilgjengelig gjør at vi kan optimalisere inspeksjonsprogrammet slik at vi leter på rett sted til rett tid, med rett teknikk. Dette gjør vi ved å kombinere inspeksjonsresultater og kunnskap fra installasjonens prosess- og driftspersonell, med vår erfaring med skademekanismer og korrosjon for å se det store bildet.

Vår erfaring fra gamle og nye felt gjør at vi er i stand til å optimalisere inspeksjonsprogrammet gjennom hele anleggets livssyklus.

Med Risikobasert inspeksjon (RBI) – analyse finner vi de optimale inspeksjonsintervallene for hvert enkelt utstyr og rørsystem basert på sannsynligheten og konsekvensen ved eventuelle lekkasjer.

 

MainTech bidrar med følgende tjenester innenfor inspeksjon og inspeksjonsstyring:

 • Utvikle inspeksjonsfilosofier og strategier.
 • Fasilitere og bidra i risikobasert inspeksjon (RBI) analyse for en rekke utstyrsklasser
  • Statisk prosessutstyr
  • Rør, rørledninger, risere osv.
  • Struktur (Subsea og topside/onshore)
 • Detaljert jobbplanlegging inkludert jobbpakking
 • Styre inspeksjonskampanjer
 • Utføre inspeksjon
  • Visuelle inspeksjoner inkludert bruk av videoprober og robotutstyr
  • Malingsinspeksjoner
  • Korrosjon under isolasjon (KUI) inspeksjoner
  • Strukturinspeksjon
  • Vibrasjonsundersøkelser
  • NDT-inspeksjoner
 • Evaluering og rapportering av inspeksjonsresultater
 • Systemgjennomgang  – inspeksjonsresultater blir kombinert med erfaringer fra anlegget og vår korrosjonskunnskap slik at vi sammen kan utarbeide et optimalisert inspeksjonsprogram.

 

Korrosjonsstyring

Prinsippet bak et korrosjonsstyringssystem er å definere alle mulige trusler og barrierer for å kontrollere disse. Barrierene blir deretter overvåket, enten gjennom kontroll av prosessdata, korrosjonsprober, prøvetaking eller inspeksjon.

Et Integrity Operating Window (IOW) blir satt opp for å følge med på relevante parametre.

Typiske tjenester som MainTech leverer:

 • Utvikling av filosofi og strategier for å kontrollere korrosjon og materialdegradering.
 • Identifisering av alle trusler mot et gitt utstyr eller system.
 • Bekrivelse av barriere for alle trusler samt hvordan de skal overvåkes (IOW)
 • Oppfølging av IOW
 • Bidra til, og styre rotårsaksanalyser når materialdegradering er påvist
 • Generell støtte i korrosjon- og materialproblemstillinger.