Lukk

Vedlikeholdsanalyse RCM

Utfør rett vedlikehold der det trengs

RCM setter erfaringene i system

RCM metoden (Reliability Centered Maintenance) baseres på erfaringer, statistikk og egne vurderinger for å sette inn tiltak som sikrer at utstyr fortsetter å fungere som planlagt.
RCM kan benyttes av ”alle som ønsker å holde sine tekniske anlegg i god stand”.

Praktisk erfaring vs Statistisk tilnærming i RCM

For å få praktiske resultater har MainTech tilpasset RCM Metoden slik at man støtter seg mer på erfaringer og oppfatninger enn generelle statistiske beregninger. Vår metode tar hensyn til at bedrifter er forskjellige og legger stor vekt på å se organisasjonen og utstyret som en koordinert enhet.

Positive endringer for organisasjonen

Fra ledelsens synspunkt er innføringen av RCM spesielt interessant da bruk av metoden vil bedre driften og skape positive endringer i organisasjonen:

  • Operatører får bedre ”eierskap” til utstyret og forståelsen for vedlikehold økes
  • Opparbeidede erfaringer kommer til sin rett og blir satt i system
  • Dagens rutiner "utfordres"
  • Det dokumenteres hvorfor vedlikehold utføres
  • Det gis et unikt utgangspunkt for kontinuerlig forbedring