Lukk

SIL analyse

Sikre sikkerhetssystemer

Safety Integrity Level analyse

Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) består av komponenter som hver for seg har sin gitte pålitelighet. Et sammensatt system av slike komponenter vil ha en resulterende sviktsannsynlighet, som ikke kan være for stor.

SIL analyser utføres for å bekrefte at sikkerhetsnivået og påliteligheten til SIS systemet er innenfor gitte nivåer.

MainTech utfører SIL analyser i henhold til IEC 61508 og IEC 61511.