Lukk

Rotårsaksanalyse RCA

Finn den underliggende årsaken når feil oppstår

Små tilbakevendene feil koster

RCA (Root Cause Analysis) er en systematisk metode for å finne de underliggende årsaker til feil eller svikt. Ofte er underliggende feilårsaker skjulte, og sammenhengene som fører til feil intrikate.

Vi har alle hørt uttrykk som "det er en feil vi har lært oss å leve med” eller ”den maskinen har aldri vært bra”. Det er imidlertid nødvendig å erkjenne at man faktisk har en tilbakevendende feil, og at man ønsker å bli kvitt den. Ofte er det noen få feiltyper som står for størsteparten av feilkostnadene. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være meget lønnsomt å anvende den for å løse de viktigste feilene.

RCA kan benyttes for å finne årsaker innen mange områder

RCA-metoden er generell og kan derfor anvendes til problemløsning innen de fleste områder, eksempelvis:

  • Merkantile og logistikk problemer
  • Organisasjonsmessige problemer
  • Feilanalyse for bygninger, konstruksjoner og maskineri

Trinnvis tilnærming avdekker årsakssammenhenger

En årsaksanalyse kan med fordel knyttes til et fungerende avviksrapportsystem. Dette sikrer at alle feil og avvik analyseres og rettes opp. For å få til dette må problemenes mulige underliggende årsakssammenhenger beskrives og forstås. Man må også beskrive de muligheter organisasjonen har for å rette opp og kontrollere årsakssammenhengene.

En årsaksanalyse kan bestå av følgende trinn:

  • Problemdefinisjon
  • Valg av verktøy for å finne feilårsaker og årsakssammenhenger
  • Definere mulige feilårsaker
  • Årsaks- og effektanalyse
  • Definisjon av tiltak for å rette opp eller kontrollere årsakssammenhengen

Analysegruppe med en sammensatt fagbakgrunn gir gode resultater

Analysemetoden må tilpasses problemstillingen. Og for å sikre en effektiv gjennomføring setter en ofte sammen en arbeidsgruppe bestående av operatører og vedlikeholdspersonell, med en gruppeleder som sikrer en strukturert gjennomføring.