Lukk

Pålitelighetsanalyser FMECA

Sørg for at utstyret er robust og sikkert

Feilmode, effekt og kritikalitetsanalyse - FMECA

For å kunne dokumentere påliteligheten, og sikre oss at et teknisk system leverer en påkrevd funksjon utfører vi en FMEA- eller FMECA-analyse. I dagligtale er disse to nesten for en å regne, men forskjellen er at vi for FMECA også ser på hvor kritisk feileffekteen er for det tekniske systemet. Disse to analyseformene inngår ofte som en del av andre analysemetoder.

Finne feiltilstander og tilhørende feilårsaker

Ved å utføre analysen vil en avdekke:

  • Mulige feiltilstander til hver enkelt komponent i et teknisk system
  • Tilhørende årsaker til feiltilstandene
  • Feiltilstandens innvirkning på det tekniske systemets funksjon som helhet
  • Alvorligheten til feileffekten
FMECA kan utføres på eksisterende utstyr, men også under designfasen for å kunne avdekke komponenter eller forhold som svekker påliteligheten til det tekniske systemet.