Lukk

Analyser følger ditt anlegg fra start til slutt

Viktig for å oppnå forbedring

Analyser spiller en viktig rolle i styringssløyfa til vedlikehold. Noen analyser bør gjøres før et anlegg blir konstruert, for å sikre påliteligheten til anlegget. Andre bør gjennomføres i forkant av idriftsettelse for å sikre korrekt vedlikehold. Og atter andre bør gjennomføres hvis en får et uplanlagt avbrudd for å avdekke de bakenforliggende årsakene. Vi analyserer for å lære av de data som registreres, en lærdom som gjør oss bedre og bedre.

I dette faget er det store bokstaver og forkortelser som gjelder, men vi forklarer gjerne.