Lukk

Vedlikeholdssløyfa lukkes i Statnett

Luftig linjearbeid (Bilde: Statnett)
Luftig linjearbeid (Bilde: Statnett)

Statnett sine anlegg er riksvegen i strømnettet vårt, og strekker seg fra Skagerrak til Nordkapp. Vedlikeholdsdimensjonering for disse anleggene starter i ei dedikert faggruppe for hver enkelt komponent, via lokale områder som har det daglige oppsynet med utstyret og ender til slutt opp som et eventuelt vedlikeholdstiltak i styringssystemet. Men ikke bare det..

Statiske komponenter med mange individer

Linjer og master er det mest synlige sammen med store utendørs bryterfelt, men Statnett sine anlegg består også av store likestrømsanlegg, sjøkabler og statiske og dynamiske kompenasjonsanlegg. Omfangsrike anlegg, spredt utover en geografi og i et klima som byr på utfordringer på mange plan.

Komponenttyper og fagrupper

Med det store antallet komponenter Statnett har ansvar for, er det effektivt å kunne lage malanalyser basert på komponenttyper. Faggrupper med ansvaret for komponenttypene har utarbeidet analyser hvor alle sannsynlige feil ble analysert og risikovurdert.

Lokal utrulling og eierskap til tiltak

Malanalyser ble deretter gjennomgått og tilpasset lokalt av mannskap som har ansvar for vedlikeholdet i det daglige. Det var muligheter til å påvirke både feilmoder, jobbinstrukser og hvordan tiltak skulle jobbpakkes. På den måten ble det skapt eierskap til tiltakene en senere skulle utføre.

IFS virksomhetsstyring og BI-Cycle analyser

RCM-analysen ble utført med støtte av programvare levert av BI-Cycle. Integrasjonen med programvaren IFS, som Statnett benytter som sitt virksomhetsstyringsprogram, er så godt som sømløs. Tiltak etablert i RCM-analysen føres automatisk over til IFS, og planlegger trenger bare å legge inn startdato og sette tiltaket aktivt.

Statnett et skritt videre

Det er etter vedlikeholdstiltaket er kommet i drift at Statnett tar det lenger enn mange andre. I BI-Cycle kan en også analysere og sammenstille viktige parametre som etterprøver utførelsen av tiltakene, og at de virker som de var tiltenkt. Statnett har lukket vedlikeholdsstyringssløyfa.

MainTech har bidratt som analyseledere både for faggrupper og lokal utrulling, smat bidratt med opplæring både innen analysemetoder og bruk av programvare.