Lukk

RCM for Statkraft Markets GmbH

Statkraft Robert Frank Gas Power Plant (Bilde: Statkraft)
Statkraft Robert Frank Gas Power Plant (Bilde: Statkraft)

MainTech har utført RCM på godt over 4000 tekniske objekter i Statkraft sitt gasskraftverk, Robert Frank Gas Power Plant, i den lille byen Landesbergen i Tyskland.

Gass- og dampturbin

Gasskraftverket er bygd opp av en gassturbin på 60 MW med egen generator. Avgassen, som fortsatt har et oksygenoverskudd,benyttes til å forvarme forbrenningslufta til den gassfyrt dampkjel. Den forsyner en tre-trinns dampturbinen som sammen driver en generator på 450 MW. Dampen kan nå et trykk på 250 bar og ha en temperatur på 500 grader.

RCMO analyseverktøy

Statkraft benytter Meridium sitt analyseverktøy som er tilpasset SAP sitt brukergrensesnitt. Lokale ingeniører hadde vurdert anleggsmassen i forkant av RCM-arbeidet og tatt frem de mest kritiske systemene for en fullstendig analyse. Etter gjennomførte analyse ble beslutninger om eventuelle vedlikeholdstiltak overført til SAP som en notifikasjon.

Stort team med mye kompetanse

MainTech kan RCM-metoden og vår hovedoppgave i et slikt prosjekt er selvsagt å lede RCM'en og fange viktig infomasjon på riktig sted, slik at vedlikeholdsdimensjoneringen blir korrekt. Men vi skjønte allerede i tilbudsfasen at vi måtte skaffe oss litt mer teknisk forståelse på denne typen kraftverk, samt noen som kunne bidra skriftlig på tysk. Vårt MainTech team ble derfor forsterket med to mann, hvor den ene hadde arbeidet for det selskapet som bygget dampturbinen hos Robert Frank og den andre var en ung og hardtarbeidende tysk ingeniør som tok alt av dataverktøy på strak arm. Sammen med Robert Frank sine ingeniører ble det et sterkt og godt team hvor alle bidro til et godt resultat.