Lukk

Sikker nedlåsning av farlig energi ved vedlikeholdsarbeid

Farlig energi er en stor risiko for de som utfører vedlikehold. Elektrisk-, mekanisk-, trykk- og termisk energi har potensiale til å påføre vedlikeholds- personell alvorlig skade.


Statkraft Varme Trondheim produserer fjernvarme tilsvarende 30 % av byens oppvarmingsbehov.
Fjernvarmen leveres som vannbåren varme fra forbrenning av husholdningsavfall, propan og bio-brennstoff. Slike forbrenningsanlegg består av mange avanserte prosesser, og inneholder mange former for farlig energi som kan gi vedlikeholdspersonell alvorlige skader.

 


Prosesser med risiko for alvorlige ulykker har resultert i at en proaktiv ledelse engasjerte MainTech, målet var at vi sammen med selskapet skulle utvikle et system som skal sørge for medarbeideres sikkerhet ved utførelse av vedlikeholdsarbeid.

Det er laget instrukser for hvordan utstyret skal gjøres energiløst og avlåst. Spesialtilpasset avlåsingsutstyr og merkemateriell er anskaffet, og hengt opp på hensiktsmessige steder, nær utstyret som skal låses.

Arbeidstillatelser er innført for å sikre at vedlikehold ikke startes før risikoforholdene er vurdert, håndtert og dokumentert. Arbeidstillatelsene skal også gi de som leder aktivitetene en oversikt over hvor det foregår risikofylt arbeid i anleggene.

Prosjektet resulterte i fullstendig kartlegging av farlig energi, 39 lås og merk (LOTO) stasjoner samt 417 forberedte låsepunkt.

 

En sikrere hverdag for vedlikeholdspersonell

 

Forventet reduksjon i FAR-verdi for personskader

 Korrekt implementering av LOTO-systematikk vil gi betydelig redusert risiko med hensyn til personsikkerhet. FAR (Fatal Accident Rate) beskriver forventet antall dødsfall per 100 millioner arbeidstimer. Det er forventet at LOTO vil redusere framtidig FAR-verdi for Statkraft Varme til et neglisjerbart nivå.

 

Loto-systematikken har etablert et sikkert støttesystem for vedlikeholdspersonell ved Statkraft Varme

  • All farlig energi og tilhørende barrierer er kartlagt og definert
  • Arbeidstillatelser gir oversikt over hvor det foregår risikofylt arbeid
  • Personlig sikkerhet for brukere av systemet – som gir en tryggere hverdag for ansatte
  • Systematikk som er anvendelig på et bredt utvalg av forskjellige forbrenningsentraler

 LOTO-systematikk sikrer personellsikkerhet i henhold til myndighets-krav!