Lukk

RCM-analyser for North Atlantic Drilling

West Navigator (Bilde: Seadrill)
West Navigator (Bilde: Seadrill)

North Atlantic Drilling er en del av Seadrill-konsernet, og de er en ledende aktør blant riggselskapene i Nordsjøen. MainTech har utført RCM-analyser for boreskipet West Navigator og boreriggen West Hercules.

Ekspert på egen rigg

Vedlikeholdsanalysene utføres i henhold til North Atlantic Drilling sine egne direktiver for vedlikehold, og vi benytter kundens analyseprogram for å utføre analysene.  Alle systemene på riggen blir systematisk analysert i tett samarbeid med riggens egne fagfolk som er eksperter på de enkelte systemene ombord. MainTech fasiliterer prosessen og sørger for at teamet holder riktig kurs.

Redusert antall feil gjennom et riktig vedlikehold

Ved hjelp av et RCM-analyseprogram utføres pålitelighetsbaserte vedlikeholdsanalyser i tett samarbeid med riggens fagfolk. Når konsekvensvurderingen er gjennomført tilpasses vedlikeholdsprogrammet for det enkelte utstyr slik at sannsynligheten for feil reduseres i tillegg til at det kan bidra til å redusere konsekvensene av feil som kan oppstå. Når RCM-analysene er gjennomført og vedlikeholdsprogrammet er klart, fordeles vedlikeholdsjobbene jevnt utover året.

Kontinuerlig forbedring gjennom hele levetiden

Deretter blir alle data oversendt til vedlikeholdsstyringsverktøyet som brukes av North Atlantic Drilling. Det er opptakten til en kontinuerlig forbedringsprosess som skal følge utstyret gjennom hele dets levetid.