Lukk

RCM-analyse på Ovnshuset hos TiZir Titanium & Iron AS

Systematisk prosess for dimensjonering av optimalt vedlikehold

Systematisk forbedring av vedlikeholdet

TiZir Titanium & Iron (TTI) har i halvannet år jobbet systematisk med forbedring av hvordan de vedlikeholder anlegget sitt. Revisjon av vedlikeholds-programmet og samling av erfaring fra egne ansatte var et viktig element i denne prosessen.

Da MainTech skred til verket i Tyssedal hadde TTI allerede gjennomført en konsekvens-klassifisering av utstyret sitt, og de hentet nå inn MainTech som støtte i prosessen med å dimensjonere vedlikeholdsprogrammet på det mest kritiske av utstyret.

Reliability-Centered Maintenance (RCM) ble brukt som prosess og gjennom våren 2020 ble fem av de mest kritiske systemene på ovnshuset analysert. Arbeidet ble gjort sammen med flere tverrfaglige grupper fra både R&D-, drifts- og vedlikeholds-organisasjonen i TTI.

Da Korona-situasjonen traff Norge i midten av mars ga dette operasjonelle utfordringer for store deler av Norge. MainTech og TTI var intet unntak, men etter noe omstilling ble RCM-analysene og prosjektet gjennomført digitalt over video.

 

 

 

 

 

De sju spørsmålene i en RCM-analyse

 

 

Resultater