Lukk

Norsk Mineral med nytt vedlikeholdssystem

(Illustrasjonsbilde)
(Illustrasjonsbilde)

MainTech bistår Norsk Mineral ved anskaffelse og implementering av vedlikeholdssystem

Vedlikehold satt i system for Norsk Mineral

MainTech bistår Norsk Mineral ved anskaffelse og implementering av databasert vedlikeholdssystem. Avtalepartner er Norsk Mineral og vedlikeholdssystemet benyttes hos Brønnøy Kalk. Vedlikeholdsavdelingen har flyttet inn i nye og moderne lokaler og utfører det daglige vedlikeholdet på anleggsmaskiner, knusere, transportører og utskipningsanlegg.

Støtte til viktige beslutninger

Det er mange valg og beslutninger som skal tas ved innkjøp og innføring av et nytt støtteverktøy for vedlikeholdet. MainTech har bistått Norsk Mineral med følgende i prosessen for å gi et godt beslutningsgrunnlag:

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon
  • Utførelse av forespørsmålsdokument
  • Leverandørsøk
  • Evaluering av tilbud
  • Støtte ved implementering

Det valgte systemet er under implementering og planlegges satt i drift før jul i år.