Lukk

Hvordan finner man rett vedlikehold?

Hvordan finner man rett vedlikehold på en transformatorstasjon?

 

Med bakgrunn i ny vedlikeholdsstrategi har Haugaland Kraft Nett fra begynnelsen av 2020 satt i gang et løp for å forbedre vedlikeholdet på sine transformator-stasjoner. MainTech bidrar med sin lange kompetanse på vedlikeholdsstyring innen kraftnett og kraftproduksjon.

Haugaland Kraft Nett (HKN) er et nettselskap som drifter flere titalls transformatorstasjoner over et område med omlag 150 000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland og Ryfylke. Kraftnettbransjen har en forretnings-modell som er sterkt regulert på inntektssiden, og hvor konsekvensene kan være store ved svikt på utstyret.

Best mulig vedlikehold er derfor et viktig fokusområde for HKN. Tradisjonelt har vedlikeholdet i kraftnettet vært mye preget av anbefalinger fra bransjeaktører som REN (med RENblad-serien) og fra de ulike utstyrsleverandørene, men med Statnett og en kraftverksbransje som i lengre tid har lagt ned betydelig ressurser innen Reliability-Centered Maintenance er det nå flere nettselskaper som kommer etter.

 

Haugaland Kraft Nett er ett av disse.

"Vi har tro på RCM-metodikken og ser at den kan bidra til riktigere vedlikehold hos oss, sier vedlikeholdssjef Jan-Erik Fedje i HKN. Dette gir bedre kontroll over vedlikeholdsbehovet for hver transformatorstasjon, fortsetter Fedje"

 
Etter innledende kursing innen metodikken ble det høsten 2020 satt i gang en pilot på RCM-analyse for en av HKNs transformatorstasjoner. Til tross for at stort sett alt arbeidet ble gjennomført over videomøter ble begge parter fornøyde med resultatet, og et revidert vedlikeholdsprogram som stod klart for implementering rundt juletider.

Haugaland Kraft Nett har nå bestemt seg for å rulle ut en RCM-basert prosess for vedlikeholds-dimensjonering på alle sine transformatorstasjoner – et arbeid som kommer til å pågå de neste par årene. Både HKN og MainTech tror dette arbeidet vil bære frukter i lang tid fremover.