Lukk

Ormen Lange og Draugen - subsea systemer

Ormen Lange feltet (bilde fra shell.com)
Ormen Lange feltet (bilde fra shell.com)

Sikker drift for A/S Norske Shell sine anlegg

Ekstreme dyp og påkjenninger

Ormen Lange reservoaret ligger nesten 3000 meter under havoverflaten, 120 kilometer nordvest for Kristiansund. Produksjonsutstyret er plassert på dyp ned til 1100 meter, og foruten sterke havstrømmer holder vannet minusgrader ved bunnen. Når anlegget produserer maksimalt kan man levere gass tilsvarende 20% av Storbritannias energibehov.

Gasseksport fra Draugen

Draugen feltet kom i drift i 1993 og var det første felt i drift nord for den 62. breddegrad. Siden år 2000 har en også eksportert gass fra feltet. Gass fra feltet eksporteres til Kårstø via Åsgard Transportrørledning.

Analyser og oppfølging av teknisk integritet

MainTech har utarbeidet risikobaserte inspeksjonsprogram for alt av subsea produksjonsutstyr og rørledninger på feltene Draugen og Ormen Lange for A/S Norske Shell. Analyser av teknisk integritet gjøres kontinuerlig for å opppnå sikker drift.