Lukk

Vil satse på verdifulle møter og ungdommer

Vår kollega Grethe Selboe er valgt som styreleder i Norsk Petroleumsforening Trøndelag. Mine to første fokusområder vil være gode møteplasser og etablering av en ungdomsavdeling.

Rett før nedstegning av Norge på grunn av korona epidemien, ble det avholdt årsmøte i Norsk Petroleumsforening Trøndelag. Der ble vår kollega Grethe Selboe valgt som ny styreleder. Hun erstatter Ida Lundh fra OKEA. 

NPF Trøndelag har som mål å ha fokus på trøndersk oljevirksomhet på selskapsnivå, ojleservice, leverandører og forskning. Gjennom NPF får aktørene presentere seg for prosjekt både nasjonalt og internasjonalt.

Lokallaget i Trøndelag er et av landets eldste og ble stiftet så tidlig som i 1972. NPF avdeling Trøndelag har i overkant av 150 medlemmer og har som mål å arrangere frokostmøter og kveldsmøter med aktuelle tema for medlemmene.

Selv med begrenset mulighet for møter, har likevel Grethe ambisiøse mål for foreningen. Styremøter arrangeres på Teams og det vurderes også og sette opp nettbaserte medlemsmøter i løpet av våren. Vi tror at mange har behov for faglig påfyll i disse tider og da kan frokostmøter på nett være et godt alternativ. 

Det er viktig at vi har gode møteplasser for bransjen i vår region, slik at alle aktører har en arena og møtes på. I tillegg må det også jobbes for å få opp en ungdomsavdeling. Dette vil bli mine to første fokusområder som styreleder, sier Grethe Selboe.

https://npf.no/no/lokalavdelinger/trondelag/