Lukk

Vellykket Turnaround på Draugen

Revisjonsstans er en av de mest interessante aktiviteter en kan være med på for oss som driver med driftsinspeksjon.

Tanker og beholdere man som regel kun har mulighet for å bedømme fra utsiden, enten visuelt, med ultralyd eller radiografi, er plutselig tilgjengelig fra innsiden. Da kan man virkelig få verifisert sine antagelser. Kanskje finner man noe som er vanskelig tilgjengelig pga. geometri/utforming eller man avkrefter en mistanke man hadde til en observasjon gjort fra utsiden.

Turnaround på Draugen i månedsskiftet august/september gikk veldig bra, både med tanke på HMS og observasjoner. Ingen «uhyggelige» overraskelser ble avdekt. Det ble gjort mange registreringer som bidrar til å optimalisere inspeksjonsprogram og inspeksjonsintervaller for de enkelte utstyr.
Totalt var vi representert med 5 inspektører over en periode på ca. 2,5 uker. Vi fikk inspisert 19 tanker/beholdere, flammebom og fakkeltip’er, samt et 100-talls andre rør/utstyr som ble åpnet ifm. revisjonsstansen. Det ble også tatt og registrert 21 prøver for analyse av belegg/scale/faststoff/væske på oppdrag fra kjemi/prosess og material/inspeksjon.