Lukk

Vedlikeholdsstyring - vårt mest populære kurs

MainTech har gjenomført kurs i vedlikeholdsstyring for over 400 deltagere på kryss og tvers i norsk industri.

Kurset gir en innføring i det grunnleggende innen faget vedlikeholdsstyring. Vedlikeholdsstyringssløyfa er sentral gjennom hele kurset. Engasjerte kursholdere og mange deloppgaver underveis, får deltagerne med seg ny innsikt og kunnskap hjem. Hver deltager etablerer sin egen handlingsplan på slutten av kurset som en start på forbedringsarbeid i egen virksomhet. Handlingsplanen er med på å sikre læringseffekt når kursdeltagerne kommer tilbake på jobb.

Med over 400 fornøyde deltagere gjennom kurset kan vi tilby et kvalitetssikret pensum. Kurset bygger på relevante standarder og forskning innen vedlikehold, lean og ledelse, og bruker mesteparten av tiden på oppgaveløsing og muntlig erfaringsutveksling fra deltagere og instruktører.

Vi håper å kunne ønske dere velkommen på kurs. Les mer om vårt kurstilbud her!