Lukk

Vedlikeholdsrevisjon Transocean

Foto: Bjørn Ottosen
Foto: Bjørn Ottosen

MainTech har gjennomført ståstedsanalyser på tre av Transoceans rigger

Transocean har ved tre anledninger valgt MainTech for å utføre en ståstedsanalyse (revisjon) av vedlikeholdsfunksjonen ombord på sine rigger. Gjennomgangene utføres med bakgrunn i Petroleumstilsynets regelverk og Transoceans selskapsinterne krav.

Ved utførelse av en slik revisjon er det viktig for alle parter at en vet hvilke forventninger, mål og krav en må forholde seg til. For revisor er det viktig for å kunne spørre og bedømme riktig. For vedlikeholdsorganisasjonen er det godt å vite hva en blir målt opp i mot.

MainTech utfører ståstedsanalyser for bedrifter innen mange forskjellige næringer. Ta gjerne kontakt med Pål Mikal Høien, eller se mer om tjenesten på våre hjemmesider.