Lukk

Utvikling av gode arbeidsprosesser for næringslivet i Rørvik

Stort engasjement i Rørvik


Hvordan kan vi best lære hva som er en god og en dårlig arbeidsprosess? Og hvordan skal vi finne løsninger som faktisk funker? Vi har alle opplevd det, når du føler at du jobber mot strømmen og tenker dette kunne vi ha gjort på en smartere måte. LEAN kurset er utviklet for å lære på en praktisk måte hva som fungerer og hva som ikke fungerer.


Hver deltaker vil kjenne på kroppen hvordan en dårlig prosess kan skape stress og svake resultater. Gjennom kurset lærer deltakerne å jakte forbedringer og jobbe smartere. Alle som deltar i vil erfare hvordan LEAN kan snu de dårlige resultatene, erfaringer som kan overføres til forbedringsarbeidet i egen bedrift.


Endring må skje med motiverte ansatte, forankring i ledelse er nøkkelen til varing endring. Det er helt kritisk at ledelsen forstår at skal man endre arbeidsprosessen så må det investeres tid og ressurser. Kursing er en del av denne reisen. Men langt ifra alt. Coaching av ledere, utdanning av ansatte er en kontinuerlig prosess som vil kreve hjelp.


MainTech har lang erfaring med denne typen forbedringsarbeid, fra prosessindustri til Olje Og Gass.
Vil du kjøre LEAN kurs for dine ansatte? Klikk her og kontakt Karen eller Marit.