Lukk

Teknisk sjef eller Vedlikeholdssjef til utlån?

En av de viktigste prosessene i ethvert selskap er å vedlikeholde produksjonsutstyret. Sikker og lønnsom drift er fundamentet for alle virksomheter. Derfor er man avhengig av en vedlikeholdsavdeling som arbeider strukturert med kontinuitet.

I en normal arbeidshverdag skjer det endringer enhver organisasjoner må takle. I perioder oppever de fleste at nøkkelpersoner bytter jobb, tar permisjoner eller blir opptatt i prosjekter som gjør at de er ute fra sine faste posisjoner for kortere eller lengre tid. Ofte får man ikke kvalifisert arbeidskraft til å "hoppe inn" på kort varsel. Dermed kan organisasjonen miste kontinuitet i viktig arbeid.

Det finnes en løsning:

MainTech bistår Norsk Industri til sikker, lønnsom og pålitelig drift. Vi har opparbeidet oss en arbeidsstokk med dyktige og erfarne vedlikeholdsledere. De siste årene har vi bidratt sammen med industri for å sikre kontinuitet i viktige prosesser mens rekruttering etter faste ressurser pågår, eller ved permisjoner.

MainTech har kollegaer som kan gå rett inn de fleste organisasjoner og bidra til at fokus og struktur opprettholdes i utfordrende perioder for ditt selskap. Samtidige kan ofte "nye øyer og erfaringer" gi verdi for deres pågående prosesser. Dette gir kontinuitet!

Vi har Vedlikeholdssjef eller Teknisk Sjef til leie! Dette kan være for kortere eller lengre perioder.  

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt så ser vi om vi har rett ressurs for deg «på lager»

Relle løsninger på Relle problem. Alltid!