Lukk

Statkraft Varme-lås og merk og arbeidstillatelser hos District Heating Trondheim

MainTech har bistått DHT med å utarbeide system for lås og merk og arbeidstillatelser.

Etter et år med utvikling av systemet har MainTech gjennomført opplæring og systemene er nå implementert og tatt i bruk.

Arbeidet har bestått i:

  •  Prosjektledelse
  •  Farekartlegging og identifisering av sikkerhetsbarrierer i hele anlegget
  •  Anskaffelse og montering av låsestasjoner
  •  Utarbeidelse av enpunktsleksjoner og instrukser
  •  Utarbeidelse av system for arbeidstillatelser
  •  Opplæring og idriftsettelse

 


Det er nå forberedt over 350 avlåsbare sikkerhetsbarrierer og montert 40 lås og merk tavler. Ved riktigmbruk av dette systemet vil alle som driver vedlikehold i anlegget være beskyttet mot farlig energi.

Linker:
https://www.statkraftvarme.no/om-statkraftvarme/vare-anlegg/norge/trondheim/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/

Dersom du har spørsmål om lås og merk eller arbeidstillatelser, kontakt Lars Stensby eller Morten Rasmussen.