Lukk

Ståstedsanalyse

Hvordan drives din virksomhet? Er du usikker på om du får det beste ut av din organisasjon, tilgjengelige ressurser og tildelte budsjetter? Spørsmålet kan være vanskelig å besvare, særlig hvis en ikke har noe å sammenligne med.

MainTech har vært engasjert hos ulike industribedrifter i mer enn 15 år. Ofte blir vi bedt om å gjøre en ekstern vurdering av tekniske avdelinger / vedlikeholdsavdelinger. Vi møter gjerne organisasjoner som er teknisk kompetente. Felles for dem er målet om å komme i forkant av problemer. Hverdagen går i hovedsak med til å holde driften i gang, rette feil som oppstår, og sørge for at driftspersonell har gode arbeidsforhold og kjøre produksjonen. Vi møter elektrikere, mekanikere og vedlikeholdsledere som virkelig ønsker å utføre en god jobb, men som likevel får skylden når produksjonen ikke går som forventet. Ledere blir fanget av hverdagen og det blir for lite tid til å løfte blikket, tenke langsiktig og se hvilke grep som må tas for å utvikle virksomheten videre.

Til tross for dette har de fleste virksomheter en ambisjon om å være i forkant av problemer, arbeide forbyggende og finne tid til utvikling og kontinuerlig forbedring. Hvordan kommer man dit?

MainTech har utviklet en metodikk for å måle godheten til vedlikeholdsorganisasjonen og identifisere de hindringene som er i vegen for å jobbe i henhold til god industriell praksis. MainTech Rating er en analysemetode hvor alle elementene i vedlikeholdsstyringen gjennomgås og vurderes.

Leveransen består blant annet av:

  • Besøk av erfarne vedlikeholdsingeniører som bruker 2-3 dager på å gjøre dypdykk av vedlikeholdet
  • En vurdering av selskapets vedlikeholdsfunksjon målt opp mot god industripraksis
  • Konkrete anbefalinger om forbedringer og endringsprosesser

  

MainTech Rating er også et benchmarkingsverktøy, da de undersøkelser som gjøres er uavhengig av type virksomhet eller størrelse på bedriften.MainTech har utført en ståstedsanalyse av vedlikeholdet på anlegget vårt. Det har vært til uvurderlig hjelp for oss i å profesjonalisere vedlikeholdsfunksjonen og hjulpet oss til å gjøre grep som har gitt betydelige forbedringer både ift vedlikehold og produksjon. Stopptiden er redusert med 60 %. Fra å ha nesten kun korrektivt vedlikehold er nå andelen av forebyggende vedlikehold 44 %. Vi kan dokumentere at myndighetspålagte krav følges opp.
Einar Roan, Teknisk sjef
Mowi