Lukk

Skal produsere kylling med kunstig intelligens og spillvarme

Norsk kylling reiser et signalbygg både for tekniske løsninger, dyrevelferd, automasjon, miljø og sirkulærøkonomi på Furumoen i Orkanger.

Les her hva Teknisk Ukeblad skriver om prosjektet: https://www.tu.no/artikler/skal-produsere-kylling-med-kunstig-intelligens-og-spillvarme/479734

MainTech er blant de dedikerte leverandørene som deltar i prosjektet. "Vår oppgave er å bidra til best mulig OPEX (driftskostnader) når fabrikken kommer i drift" sier Frode Breimo senior ingeniør i  MainTech. Frode er ansvarlig for automasjons-strategien og styringssystemene i den nye fabrikken.

 Når de flytter inn i de nye lokalene høsten 2021 skal ikke bare produksjonskapasiteten mer enn dobles, men det skal gjøres med smarte energiløsninger som kommer flere til gode – og med bare halve skift-behovet grunnet høy automasjonsgrad.

Vi ser store muligheter i å utnytte all datafangst til både styring av prosessene og prediktivt vedlikehold. Det er unikt i dette prosjektet at vi tenker fremtidig vedlikehold i design, valg av utstyr, valg av datafangst. Dette skal hjelpe oss når vi kommer i drift sier MainTechs andre "kyllingingeniør" Gunnar Andreas Aarvold.