Lukk

Skadeanalyse hos Scanbio Ingredients

MainTech ble engasjert av Scanbio Ingredients for å gjøre en skadeanalyse av deres tanker brukt til fiskeensilasje.

Godt samarbeid med teknisk personell og driftavdelingen i Scanbio Ingredients gjorde at vi fikk belyst problemstillingen på en god måte samt gjort en grundig rotårsaksanalyse med anbefalte tiltak. Vi er glade for Scanbio Ingredients valgte å bruke MainTech sin ekspertise på på denne jobben, og feiret godt gjennomført oppdrag med en is.

Vi håper på å bli engasjert av Scanbio Ingredients i flere interessante oppgaver innen materialteknologi, inspeksjon og vedlikehold.