Lukk

Samlet vannkraftsbransjen til digital erfaringsutveksling

Vannkraftbransjen samles med formål om å bli bedre sammen

Vedlikehold på tvers (VPT) er et initiativ fra kraftprodusentene selv, der vedlikeholdsledere fra kraft-selskaper møtes og deler kunnskap og erfaringer med sin vedlikeholdsstyring.

Tema for siste samling var tilstandsparametre og hva de forskjellige selskapene legger vekt på. 

Deltakere fra Akershus Energi, BKK, Helgeland Kraft, Hydro, Skagerak Energi og Trønderenergi diskuterte hvordan tilstandsparametere, overvåkning og utbytting av komponenter og dashboards for vedlikeholdsstyring gjøres hos de ulike selskapene.

Dagens innlegg ble gitt av Eivind Vethe fra Moholt Group, og Thomas Brynjulfsen fra MainTech AS. Her ble case studies og konsepter innen tilstandsovervåkning presentert med en realistisk tilnærming for å gi et godt startpunkt for videre diskusjoner.

"Vannkraftsbransjen må bevege seg fremover. Gjennom samlingen viser forumet nok en gang sin unike mulighet for Norges ledende vannkraftsprodusenter til å komme sammen og diskutere løsninger innen vedlikeholdsstyring, og sammenligne beste praksis på tvers av hvilket selskap du kommer fra" sier Aslak Hauggrav, fagansvarlig vedlikehold i Skagerak Kraft.