Lukk

RBI analyse Havfarm 1

"Vi ønsker at havbruksnæringen skal vokse, men veksten må være bærekraftig. Det kan bli mulig å flytte oppdrettsanleggene lenger til havs, men da må myndighetene legge til rette for det. Og det vil vi gjøre nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik"

Det er en kjent sak at biologiske utfordringer har vært i fokus de siste årene for mange av oppdrettselskapene, samtidig har det vært en klar og tydelig politikk på at næringen skal vokse. For flere av de store selskapene har dette betydd at de tar i bruk ny kompetanse for å øke produksjonskapasiteten, men også designe produkter som er bedre rustet til å håndtere biologiske utfordringer.

Olje og Gass bransjen har kunnskap som nå gjør seg nyttig i denne sammenheng, mange av de spesialiserte bedriftene inn mot olje og gass leverer nå gode innovative løsninger til havbruk. Det er nettopp havbruk i ordets rett forstand det handler om når bransjen nå flytter seg lengre og lengre ut i åpent farvann. 

For MainTech betyr dette at vi kan bidra med unik kompetanse som har blitt utviklet igjennom 20 år til det beste for havbruk.

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Utsett av fisk skal skje første gang til sommeren 2020.

Strukturen er kompleks og effektiv inspeksjon og vedlikehold er viktig for lønnsom og sikker drift. MainTech har laget et risikobasert program for inspeksjon av strukturen. Arbeidet er gjort i samarbeid med oppdragsgiver NSK Ship Design og 7Waves som har hatt hovedansvar for design av struktur.

Lær mer om RBI