Lukk

PEC inspeksjon i Australia

MainTech, ved Bjørn Tore Moen, har vært engasjert i et prosjekt i Australia hvor kunden ønsket å inspisere en ståljacket i skvalpe sonen. Jobben ble gjort sammen med Prezioso Linjebygg og bød på mange utfordrende aktiviteter, blant annet med tilkomst og valg av inspeksjonsmetode.

Flere NDT metoder ble vurdert, men det var PEC (Pulsed Eddy Current) som til slutt ble valgt. Metoden ble pre-kvalifisert i Trondheim før avreise til Australia. Siden inspeksjonen skulle utføres i skvalpesonen, er det spesielt vanskelig tilkomst og ROV var ikke mulig å benytte. Prezioso Linjebygg har utviklet flere løsninger for tilkomst i skvalpesonen og i dette tilfellet ble Vertical Access Tool (VAT) benyttet. Impresub fra Italia ble valgt som underleverandør på utførelse av inspeksjon med PEC. 
Jobben ble også presentert på seminaret Strategisk Inspeksjonsstyring i høst.