Lukk

Omstilling og endringsvilje - en viktig faktor for suksess

Det er større krav til disiplin og struktur i prosjekter når alt gjennomføres på digitale flater

Korona har ført til at alle må omstille seg å ta innover seg den nye hverdagen. Om den vil bli normal igjen? Vel det vet vi ikke! Men så kan vi kanskje si hva er normalen? Det eneste vi vet er at det igjennom tidene har vært kontinuerlig utvikling, og evne til omstilling være en kritisk suksessfaktor.

For oss har dette medført nye måter å gjennomføre prosjektene våre på, for kundene våre har det medført at de får tett oppfølging via digitale flater med MainTech`ere på skjermen. Det kan være krevende å holde oppe konsentrasjonen gjennom en lang dag med møter på nett, men det har også ført til at møter blir enda mer effektive og rett på sak. På den måten får vi gjort mer på kortere tid. God prosjektledelse og struktur er viktig for måloppnåelse

Vi tror fortsatt at møter ansikt til ansikt er viktig, og ser frem til å møte alle kundene våre ute i felten igjen når det er tillatt. Kunnskapen som vi har opparbeidet oss igjennom 20 år er helt unik, det er takket være alle kundene våre som deler av sin erfaring nettopp ute i felten. 

Det er deling av kompetanse og erfaringer som gjør at vi i MainTech står opp å ser frem til en ny arbeids-hverdag, selv om kontoret nå kan være hjemme i eget hus, på hytta eller med 2--3 meter avstand til neste kollega på kontoret.

Så til alle våre kunder og samarbeidspartnere, vi gleder oss til å møte dere igjen når tiden er inne for det. Stå på videre så ses vi snart.