Lukk

Nytt prosjekt for Sonangol i Angola

I juni 2018 startet MainTech, i samarbeid med sitt morselskap PzL i Angola, opp et nytt prosjekt for Sonangol i Angola.

Prosjektet skal bistå Sonangol i å bygge inspeksjons- og korrosjonsstyringssystem for Block 3 som ligger utenfor kysten av Luanda. Prosjektet er basert på å bistå i å bygge systemer basert på de mangler som ble avdekt i en ståstedsanalyse utført tilbake i 2015.

I forbindelse med oppstarten av prosjektet i juni var både daglig leder, Stein Valen, leder for inspeksjon og materialteknologi, Grethe Selboe samt prosjektleder, Øystein Sævik på besøk hos Sonangol.

David Mbala fra MainTech skal koordinere prosjektet lokalt i Luanda med ledelse og støtte fra kollegaer i Norge. Med bakgrunn fra både Angola og Norge kan han både portugisisk, engelsk og norsk. Dette viste seg allerede første uka å være en stor fordel i prosjektmøter med ansatte i ulike avdelinger i Sonangol.

Vi har stor tro på at vi kan tilføre Sonangol mye god kompetanse, og ser for oss ett langsiktig samarbeid for å jobbe med forbedringer og systematisering. Det er også planlagt med en ny ståstedsanalyse, denne gang for vedlikeholdsorganisasjonen. Dette vil starte til høsten, og vil kunne avdekke andre områder som trenger forbedringer.

Vår generelle erfaring er at et prosjekt som starter med en godt gjennomarbeidet ståstedsanalyse vil kunne gi uvurderlig kunnskap som bidrar til et godt sluttprodukt som både kunde og vi selv er fornøyd med.

Vi GLEDER oss til å fortsette samarbeidet i Angola.