Lukk

Neste generasjons Tilstandskontroll

Norsk Forening for Vedlikehold inviterer til et nytt og interessant kurs innen tilstandskontroll! MainTech har deltatt i utformingen av kurset og vil også være tilstede på konferansen.

Alle industribedrifter på land eller til havs arbeider for et felles mål om å utføre vedlikehold på en sikker måte, til rett tid og på rett nivå. Et av hjelpemidlene gjennom flere tiår har vært tradisjonell tilstandskontroll som vibrasjon, oljeanalyse og enkle målesensorer.

Ny teknologi, nytt utstyr og nye plattformer for deling av informasjon gir nye muligheter. Nå ser vi at andre bransjer skyter fart ved å nyttiggjøre seg av sammensatte datafangster. Hvordan arbeider Norges fremste industribedrifter med å videreutvikle seg innen tilstandskontroll?

I de senere år har vedlikeholdsstyringssløyfen blitt etablert offshore og hos mange selskaper på land. De fleste selskaper har utfordringer med å etablere gode prosesser for å ivareta analyse resultater og innrapportert historikk fra vedlikeholdssystemer. Hvordan skal vi bli bedre på å bruke informasjonen vi samler?

Dette seminar vil fokusere på sentrale elementer som:
  • • Hvilke tilstandskontrollstrategier etablerer viktige selskaper for fremtiden?
  • • Hvilke teknikker finnes og hva kommer?
  • • Forbedringsarbeid i vedlikeholdsstyringssløyfen?
  • • Hvordan må organisasjonen utvikles for å møte fremtiden?

 

For mer informasjon og påmelding: http://www.nfv.no/kursoversikt.
Eller kontakt Stene Kristiansen i Norsk Forening for Vedlikehold: stene@tfsk.no / 92 29 28 83