Lukk

Materialvalg for OneSubsea

                                           Foto: OneSubsea
Foto: OneSubsea

Aggressive kjemikalier, høye trykk og temperaturer, O2, CO2 og H2S i marint miljø; det er mange forhold å ta hensyn til når man skal foreta materialvalg, og spesielt i olje- og gassindustrien.

En av våre kunder, OneSubsea Processing, leverer en rekke produkter og systemer til dette markedet, og MainTech har i mange år foretatt materialvalgsevalueringer på vegne av dem. Flere av prosjektene har vært på svivler til FSO- (Floating Storage and Offloading) eller FPSO- (Floating Production, Storage and Offloading) fartøy. Alle komponenter på havbunnen, samt rør fra bunnen og opp til skipet, står fast, mens skipet med alt utstyr roterer med vær og vind. Svivelen sørger for sikker overføring av fluider (væske og gass) og elektrisitet mellom fartøyet og komponentene som står fast på havbunnen.

Selv om en rekke standardvalg ligger til grunn for svivelens oppbygging er det alltid variasjoner fra prosjekt til prosjekt. Det er derfor nødvendig med nøye vurderinger av kompatibilitet mellom materialer og de forholdene som komponentene utsettes for. Materialvalgsevalueringen omfatter alt fra hovedkomponenter i ulike stålkvaliteter, til pakninger og fleksible slanger av forskjellige typer plast og gummi.

En god evaluering krever god kjennskap både til oppbyggingen av utstyret som skal leveres, og de faktorene som spiller inn på integriteten til utstyret. Dette er noe som MainTech over tid har bygget opp god kompetanse på.