Lukk

MainTech vinner kontrakt med fylkeskommunen

illustrasjonsfoto
illustrasjonsfoto

Stålkontroll fra MainTech skal sikre rett kvalitet og lang levetid på nye bruprosjekter

MainTech signerte i juli en kontrakt med Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommune.

Kontrakten omfatter arbeid innenfor følgende hovedområder, men ikke begrenset til:

  • Rådgivning: Faglig rådgivning i forbindelse med nye og eksisterende bærende stålkonstruksjoner.
  • Nye stålkonstruksjoner: Kontroll og oppfølging, som ekstern kontrollinstans, på nye bærende stålkonstruksjoner på fylkesveg (produksjonssted/verksted, byggeplass og anlegg).
  • Eksisterende stålkonstruksjoner: Stålinspeksjon på eksisterende bærende stålkonstruksjoner på fylkesveg (brusted).
  • Standard materialtesting: Testing av materialprøver på laboratorie.

Avtalen gjelder fra kontraktsinngåelse og i 3 år, med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen i inntil ytterligere 1 år.

Det første oppdraget MainTech fikk i denne kontrakten er tredjepartsoppfølging av nye Folla bru.

Folla bru er ei 48 meter lang bjelkebru som går over elva Folda på fylkesvei 65 i Surnadal i Møre og Romsdal. Oppdraget omfatter utskifting av landkar og bruplate på Folla bru og MainTech sin rolle er å assistere Møre og Romsdal fylkeskommune med å følge opp kvalitet på stålleveranser og overflatebehandling, som tredjepart.

MainTech har tidligere hatt en tilsvarende kontrakt for Statens Vegvesen som gikk ut i år. Fylkeskommunene har fra 1. januar 2020 tatt over ansvaret fra Statens Vegvesen på drift og vedlikehold av egne veinett og administrerer derfor selv blant annet bygging av nye bruer.

Det er stort fokus på å levere rett kvalitet til nye bruer da de skal stå i mange år og være trygge å bruke gjennom hele levetiden. God oppfølging av kvalitet i byggeperioden er også lønnsomt på sikt med mindre kostnader på reparasjoner og vedlikehold i driftsfasen.

"MainTech sin domenekunnskap kombinert med evne til gjennomføring av effektive prosjekter var viktig for tildelingen av dette oppdraget sier Bjørn Tore Moen fra MainTech"