Lukk

MainTech utfører RCM på et av Norges største fornybare energiprosjekt

Embretsfoss 4
Embretsfoss 4

MainTech gjennomfører RCM på en av dagens største utbygginger i vannkraftbransjen. EB-kraftproduksjon samarbeider også denne gangen med MainTech for å tilrettelegge et pålitelighetsbasert vedlikehold.

Embretsfoss 4 bygges for en produksjonskapasitet på ca. 52 Megawatt og er en av de større fornybare energiprosjekter som gjennomføres i Norge i dag. Når anlegget kommer i drift vil det ha kapasitet til å sluke 340 kubikkmeter vann per sekund. Dette er tilsvarer at det hvert sekund renner gjennom et vannvolum tilsvarende volumet i en enebolig med en grunnflate på 150 kvadratmeter.

Fallhøyden på vannet er 16 meter. Embretsfoss 4 er derfor et lavtrykksanlegg og benytter en Kaplanturbin. Dette er en turbin som ser ut som en skipspropell på høykant. Turbinen er ca. 7 meter i diameter.

 

Fokus på miljøhensyn

EB har også stort fokus på miljøhensyn, følg linken for å se hvordan de øker strømproduksjonen uten negative miljøkonsekvenser
http://www.eb.no/toppmeny/om_eb/prosjekter/miljovennlig_vannkraft/