Lukk

MainTech skolen finpusses i Koronatider

Alternative undervisningsmetoder gir nye muligheter


MainTech skolen har blitt Norges mest omfattende kompetansetilbud innen vedlikeholdsstyring og forbedringsarbeid . Årlig gjennomfører mellom 250-300 personer våre kurs.


Med Korona pandemien ble det naturlig nok «bom stopp» på gjennomføring av åpne kurs. Men dette stopper ikke MainTech «disipler» som stadig vil forkynne det glade vedlikeholds budskap! «Vi måtte raskt finne alternative løsninger som undervisning via TEAMS og Webinar» sier Karen Larsen.

Undervisning via Teams er ikke så stor utfordring. Det virker veldig bra i grupper opp mot 10 personer. Da er det en større utfordring med oppfølging av grupperarbeid. «Med kamera på mobil og andre hjelpemidler lar alt seg løse» sier en av våre instruktører Andreas Marhaug. Han var tidlig ute med å bruke Teams til undervisning.

Et kursopplegg må alltid forbedre sitt pensum. Gjennom våre mange årlige prosjekter erfarer vi stadig nye utfordringer, som får sine fortjente løsninger i industrien. Slike «oppgaver» deler gjerne industrien med MainTech skolen slik at andre kan dra nytte av samme lærdom. «Koronapausen ga oss en kjærkommen pause til å fornye «pensumet» og finpusse undervisningsopplegget» sier Vebjørn Loen. Han gleder seg til å kunne starte undervisning i åpne klasser igjen.

Mest populært er kurset «vedlikeholdsstyring» fulgt av «Vedlikeholdsplanlegging», «Vedlikeholdsdimensjonering RCM » og «Rotårsakskurset RCA ».

I vinter er det også utviklet et nytt kurs: NDT – Innføringskurs ( Non destruktiv Testing).
Kurset Vedlikeholdsplanlegging gjennomføres også i samarbeid med NFV – Norsk Forening For Vedlikehold og inneholder det populære Planleggerspillet, hvor deltagerne får prøve ut undervist kompetanse i praksis.